Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1955, vol. 10]