Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1954, vol. 9]