Crónica [Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 1950, vol. 5]