Gate 2010: la Universitat de Girona a l'Espai Europeu d'Educació d'Educació Superior