Visualitzant Volum 27 (Annals IEG) per autor "Rodr%C3%ADguez de la Torre%2C Fernando"