Característiques geomorfològiques de la Pedralta (Baix Empordà, Girona)