Els mapes del medi natural terrestre com a coneixements de base per als estudis sobre la prevenció de la contaminació