Els estudiants han de mirar a la societat i ser valents