Preparem el futur

Share
Sobre la conveniència de pensar en la Universitat del futur i en la Universitat que sortirà de la crisi, que ha de ser: una Universitat enfortida, més acostada a tots els qui en formen part i a la societat i al territori on s’ ubica, més bona en recerca, més eficient en docència, més arrelada al teixit industrial i productiu i més preocupada per les desigualtats ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution (by) Creative Commons by3.0