Entre història i ficció: per a un estudi de la fortuna d'Apià al Renaixement