Elements mitològics i folclòrics a la Crònica de Pere-Antoni Beuter