Fonts i criteris de compilació en la Història General de Catalunya d'Antoni Viladamor