La llegenda de Mahoma a l'Edat Mitjana i al Renaixement: la vida del profeta