El mite d'Arnau de Vilanova, de l'Edat Mitjana al Renaixement