Entre cel i infern: la meravellosa història d'Elionor d'Aragó, reina de Xipre (c.1333-1416)