Monjos, capellans i regidors. Literatura i canvi polític a Ripoll a mitjan segle XVIII