"Per què lo prec, si.l plats, que.m perdó mos pecats". Vigència de l'alternança acusativa en català