Notes sobre llengua i Església al Rosselló (segles XVI-XVIII)