Notes sobre llengua i Església alRosselló (segles XVI-XVIII)