Aspectes de la romanització. De la llengua dels indigets al llatí. Algunes dades