La interpretació hobbesiana de la història de Naaman i el profeta Eliseu