La tradició del realisme gòtic i la iconografia de les arma Christi en La masia (1921-1922) de Joan Miró