Notes per a una biografia de Modest Prats i Domingo