Goethe, el primer romanticisme i la teoria de la novel·la