Richard Rorty i una aproximació pragmatista al liberalisme polític de John Rawls