Sobre la veritat pragmatista i la comunitat de recerca