La metàfora de l'horitzó en Husserl. Aproximacions al concepte fenomenològic de la veritat