La idea del Temps en la poesia filosòfica de Francesc Fontanella