Aproximació a l'evolució del paisatge vegetal a les comarques de la Selva i del Vallès