Tradicions i enfocaments de la geografia històrica: una guia bibliogràfica