Apunts sobre l'organització de la recerca educativa a Catalunya. Una proposta