Noves diferències en el tractament de les diferències individuals