La consolidació a Catalunya d'una justícia penal juvenil: una oportunitat històrica