"... Per sarraïns a preïcar" o l'art de predicar a audiències captives