Corrents islàmics aparents i amagats a la cultura catalana medieval