Pervivència a les comarques gironines del règim senyorial d'arrel medieval a l'Edat Moderna