Alguns casos de gestió "colonial" feudal a la Mallorca del segle XIII