Algunes hipòtesis sobre l'economia agrària del juz' de Jijnu-Bytra a Mayurqa, segons la toponímia àrab i berber