Sharq al-Àndalus i la investigació arqueològica: estat de la qüestió