Consideracions a l'entorn del nucli originari dels "Usatici Barchinonae"