L'estructura familiar de la població gironina el 1631