L'economia i la població gironina segons el fogatge de l'any 1558