Un nou mètode sintètic per a les tiourees amb grups atraients d'electrons: les reaccions en fusió