Noves aportacions a l'estudi del "Cicle de la Passió"