Industrialització i moviment obrer a Sabadell, 1840-1868