La xarxa viària romana a les comarques de Girona. Assaig metodològic