Aplicació de la tecnologia Sharon al tractament biològic d'aigües residuals d'elevat contingut amoniacal