Aplicació d'una estratègia d'alimentació esglaonada en l'eliminació biològica de nitrogen d'aigües residuals amb un reactor SBR