Recuperació per mètodes electroquímics del plom utilitzat en experiències sintètiques