Hidrurs metàl·lics nanocristal·lins: obtenció i consolidació