Preparació de materials de base Fe-Sn: Estadis inicials de l'aliatge mecànic